Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dương Can Hoàn II

Bài thuốc Dương Can Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc

Y Thuyết, Q.4.

Trương Quả

Dưỡng can, thoái ế. Trị quáng gà, nội chướng (mắt có màng).

Vị thuốc:

Dạ minh sa ……. 40g

Dương can (gan dê) ………… 160g

Đương quy ……. 40g

Mộc tặc ……….. 40g

Thuyền thoái …….. 40g

Tán bột (trừ gan), dùng gan dê, bóc bỏ gân màng, nấu với nước, quết nhuyễn, trộn thuốc bột, làm hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *