Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Trung Thang III 2


Bài thuốc Điều Trung Thang III 2

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị có thai 4 tháng, ăn uống khó tiêu.

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 16g

Bạch truật …….. 12g

Cam thảo ………. 40g

Chỉ thực ………. 120g

Đương quy ……. 60g

Hậu phác …….. 120g

Lý căn ………..120g

Ô mai ………….. 50g

Sài hồ ………… 120g

Sinh khương ……. 160g

Tục đoạn ………. 40g

Xuyên khung …….. 40g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời