Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Trung Ích Khí Thang II

Bài thuốc Điều Trung Ích Khí Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Thẩm Thị Dao Hàm.

Phó Nhân Vu

Trị chứng huyết nghịch, mắt bị khô.

Vị thuốc:

Cam thảo (nướng) …………. 2g

Hoàng kỳ (nướng) …………. 2g

Mộc hương …… 0,4g

Nhân sâm ……….. 2g

Sài hồ …………2g

Thăng ma ……….. 2g

Thương truật ….. 2g

Trần bì ………… 2,4g

Sắc uống nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời