Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Nguyên Cứu Bản Thang

Bài thuốc Điều Nguyên Cứu Bản Thang

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Bổ tỳ thận (Dương của tỳ hư, Âm của thận hư).

Vị thuốc:

Bạch truật (sao khô)

Hoài sơn (sao với gạo rồi bỏ gạo đi)

Nhục quế

Phá cố chỉ

Thỏ ty tử

Thục địa

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời