Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Du Tán III

Bài thuốc Địa Du Tán III

Nguyên bản bài thuốc

Huyết Chứng Luận.

Đào Dung Xuyên

Trị kiết lỵ, tiêu ra máu.

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 12g

Địa du …………..12g

Đương quy ……..12g

Giới bạch ………..8g

Hoàng cầm ……. 12g

Hoàng liên ………..6g

Sơn chi ………….. 8g

Tê giác ……….4g

Tán bột.

Ngày uống 8–12g

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Tê giác phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử, Ô uế, Thiên hùng, khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời