Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào nhân Hóa Trệ Thang

Bài thuốc Đào nhân Hóa Trệ Thang

Nguyên bản bài thuốc

Y Lược Giải Âm.

Tạ Đình Hải

Trị 2 bên sườn đau (do huyết ứ, huyết trệ).

Vị thuốc:

Bạch thược ……….8g

Đào nhân …..15 hột

Hồng hoa ………..4g

Hương phụ ……….8g

Quy vĩ …………. 12g

Sài hồ …………4g

Thanh bì ……….. 4g

Xuyên khung ……4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời