Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào Hồng Tứ Vật Thang (Y Tông Kim Giám)

Bài thuốc Đào Hồng Tứ Vật Thang (Y Tông Kim Giám)

Nguyên bản bài thuốc:

Đào hồng tứ vật Xuyên khung 6-12 Xích thược 8-12 Hồng hoa 4-12
Đương quy 12 Đào nhân 8-12 Sinh địa 12-20    

 

Cách dùng: Sắc nước uống 1 thang chia 2 lần.

Tác dụng: Hoạt huyết điều kinh.

Giải thích bài thuốc: Bài thuốc Đào Hồng Tứ Vật Thang (Y Tông Kim Giám) là bài “ tứ vật thang” gia Đào nhân, Hông hoa. Trong bài , Sinh địa dưỡng huyết, bổ huyết, Xích nhược, Xuyên khung hoạt huyết phối hợp với Đào nhân, để phá huyết ứ đó là bài thuốc căn bản hoạt huyết điều kinh.

Điều trị lâm sàng: là bài thuốc căn bản để hoạthuyết điều kinh chữa chứng rối loạn kinh nguyệt, trên lâm sàng hay gia giảm liều dùng.

Trường hợp huyết nhạt gia Đơn bì, Liên kiều, Địa cốt bì, đau bụng gia Diên hồ sách, Hương phụ chế, Thanh bì để hành khí hoạt huyết.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Phụ tử là một loại thuốc cực độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính
  • Phụ tử phản với các vị Bối mẫu, Bạch cập, Liễm, Bán hạ và Qua lâu khi dùng chung sẽ phát sinh phản ứng nguy hiểm, không dùng chung
  • Phụ tử là vị thuốc rất nóng có thai không dùng
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời