Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Dị Hương Tán

Bài thuốc Đại Dị Hương Tán

Nguyên bản bài thuốc

Lục Khoa Chuẩn Thằng

Vương Khẳng Đường

Trị bụng trướng do khí (khí trướng) và thức ăn (cốc trướng).

Vị thuốc:

Bán hạ ………. 6g

Cam thảo ………… 2g

Cát cánh ………… 6g

Chỉ xác ………….. 6g

Đại táo ………. 6g

Hoắc hương …….. 6g

Hương phụ ……….6g

Ích trí nhân …….. 6g

Nga truật ………… 6g

Sinh khương ……. 6g

Tam Lăng ………..6g

Thanh bì ……….. 6g

Trần bì ………….. 6g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Tam lăng kỵ với Nha tiêu, và kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Nga truật kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời