Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đả Lão Nhi Hoàn II

Bài thuốc Đả Lão Nhi Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc

Huyết Chứng Luận.

Đào Dung Xuyên

Trị vùng tim ngực đau do huyết ứ.

Vị thuốc:

Diên hồ sách ….. 12g

Đào nhân ………. 12g

Đào nô …………. 12g

Hương phụ ……. 12g

Lưỡng đầu tiêm …… 4g

Ngũ linh chi …… 12g

Nhục quế ………. 20g

Sa nhân …………. 4g

Tán bột.

Ngày uống 12–16g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời