Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cốt Chiết Nội Phục Phương

Bài thuốc Cốt Chiết Nội Phục Phương

Nguyên bản bài thuốc:

Ngoại Khoa Chính Tông

Trần Thực Công

Thông huyết, giúp sinh chất xương.

Vị thuốc:

Cốt toái bổ

Hải đồng bì

Huyết kiệt

Một dược

Nhũ hương

Tam thất

Tự nhiên đồng

Xuyên tục đoạn

Sắc uống với ít rượu.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời