Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Trường Thang

Bài thuốc Cố Trường Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Quan Tụ Phương Yếu Bổ, Q.2.

Trị lúc nóng lúc lạnh, xích bạch lỵ, tiêu chảy không cầm.

Vị thuốc:

Anh túc xác …… 80g

Bào khương …… 12g

Cam thảo ………. 12g

Kha tử nhục …….12g

Mộc hương ……….6g

Trần bì ………….. 16g

Tán bột. Mỗi lần dùng 16g, thêm Gạo tẻ 40g, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời