Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Khí Thang

Bài thuốc Cố Khí Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Nữ Khoa, Q. Thượng.

Phó Thanh Chủ

Bổ khí huyết, trị băng huyết.

Vị thuốc:

…….. 20g

Cam thảo ……….. 4g

…………12g

……..12g

Ngũ vị tử …… 10 hạt

Nhân sâm ……… 40g

………… 8g

Sơn thù ………….. 8g

………… 20g

Viễn chí (bỏ tim) ……………..4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời