Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chân Nhân Dưỡng Tạng Thang

Bài thuốc Chân Nhân Dưỡng Tạng Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Phổ Tế Phương, Q.211.

Chu Tiêu

Ôn bổ khí huyết, sáp trường, cố thoát. Trị tả lỵ lâu ngày (khí huyết hư nhược, hạ thoát không cầm, bụng đau, thích ăn, mạch Trì Tế), ruột viêm mạn tính, lòi dom.

Vị thuốc:

Anh túc xác ……3,2g

………8g

………..8g

Chích thảo ……. 3,2g

Đảng sâm ………… 8g

………. 4g

Kha tử bì ………… 4g

Mộc hương ………..4g

Nhục đậu khấu ……4g

Nhục quế …………. 4g

Tán bột, mỗi lần dùng 8g, cho vào nước sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời