Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Thang X

Bài thuốc Cát Căn Thang X

Nguyên bản bài thuốc:

Dịch Sa Thảo.

Trần Canh Đạo

Trị sốt, tiểu gắt, tiểu buốt.

Vị thuốc:

Cam thảo ………. 4g

………… 8g

Cát căn ………….. 8g

Kinh giới …………8g

Liên kiều ……….. 8g

Ngưu bàng ………. 8g

Thuyền thoái …….4g

Uất kim ………….. 4g

Sắc uống

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Uất kim kỵ với Đinh hương, khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời