Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bổ Can Khí Thang

Bài thuốc Bổ Can Khí Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Biện Chứng Kỳ Văn.

Tiền Kính Hồ

Trị hoàng đản, trung tiêu có hỏa viêm nhiệt gây ra chứng vị hãn.

Vị thuốc:

……. 40g

…….. 20g

(sao) …… 12g

Mộc thông ………..4g

Nhân trần ……… 12g

………. 20g

Viễn chí …………. 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời