Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bình Vị Tán Gia Mang Tiêu

Bài thuốc Bình Vị Tán Gia Mang Tiêu

Nguyên bản bài thuốc:

Nghiệm Phương Tân Biên.

Bào Tương Ngao

Trị thai chết trong bụng mẹ.

Vị thuốc:

Cam thảo (nướng) ……….. 40g

Hậu phác ………. 40g

Mang tiêu ……… 40g

Thương truật …………….. 340g

Trần bì …………40g

Vị Thương truật tẩm nước gạo 7 ngày, bỏ vỏ, tẩm dầu mè, sao vàng.

Các vị khác tán bột, mỗi lần dùng 40g, lấy 200ml nước, 200ml rượu, sắc lên, còn 200ml, thêm 40g Phác tiêu (tán bột), lại đun sôi, bỏ bã, uống lúc còn âm ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời