Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Ngải Thang

Bài thuốc Giao Ngải Thang

Nguyên bản bài thuốc

Kim Quỹ Yếu Lược.

Trương Trọng Cảnh

Bổ huyết, hoãn thống, chỉ huyết, an thai. Trị huyết ra không cầm có thai mà huyết ra, kinh nguyệt ra dài ngày.

Vị thuốc:

A giao ………….. 80g

Bạch thược ….. 160g

Can địa hoàng ……………..240g

Chích thảo …….. 80g

Đương quy thân …………. 120g

Ngải diệp …….. 120g

Xuyên khung …….. 80g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời