Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Gia Song Giải Ẩm

Bài thuốc Giao Gia Song Giải Ẩm

Nguyên bản bài thuốc

Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương.

Trần Sư Văn

Trị các chứng hư, khí tích trướng.

Vị thuốc:

Cam thảo sống …… 40g

Chích thảo …….. 40g

Hậu phác ………. 80g

Nhục đậu khấu ……..4g

Sinh khương …..80g

Thảo đậu khấu …….. 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời