Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Nghịch Hóa Trọc Pháp

Bài thuốc Giáng Nghịch Hóa Trọc Pháp

Nguyên bản bài thuốc

Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương.

Thẩm Trọng Khuê

Trị đởm khí giao trở, khí xung lên làm cho nấc hơi.

Vị thuốc:

Bạch tật lê …….. 12g

Bán hạ (chế) …..12g

Chỉ xác ………….. 8g

Đại giả thạch ……… 12g

Đinh hương ……… 2g

Lâu bì ………….. 12g

Thị đế ……….. 7 cái

Trần bì (sao) …… 8g

Trúc nhự ………..12g

Tuyền phúc hoa …………….12g

Tỳ bà diệp …….. 12g

Vân phục linh …….. 12g

Xuyên Bối mẫu …………….. 12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời