Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Long Hội Hoàn II

Bài thuốc Đương Quy Long Hội Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc

Thẩm Thị Tôn Sinh Thư.

Thẩm Kim Ngao

Trị tai điếc.

Vị thuốc:

Cam cúc hoa

Cam thảo

Đương quy

Hoàng Cầm

Kinh giới

Lô hội

Long đờm thảo

Sinh địa

Xích thược

Lượng bằng nhau, tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 16–20g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời