Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Dưỡng Tâm Thang

Bài thuốc Đương Quy Dưỡng Tâm Thang

Nguyên bản bài thuốc

Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.62.

Trương Cảnh Nhạc

Ích khí, dưỡng âm, ninh tâm, an thần. Trị: + Tâm hư, kinh sợ (Cảnh Nhạc Toàn Thư). + Phụ nữ lên đậu, bị câm không nói được (Mộng Trung Giác Đậu).

Vị thuốc:

Cam thảo

Đương quy

Mạch môn

Nhân sâm

Sinh địa

Thăng ma

Lượng bằng nhau, thêm ít Đăng tâm, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời