Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Địa Hoàng Thang III

Bài thuốc Đương Quy Địa Hoàng Thang III

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị chứng phá thương phong.

Vị thuốc:

Bạch chỉ ………….4g

Bạch thược ……….4g

Cảo bản …………. 4g

Đương quy ………. 4g

Phòng phong …… 4g

Tế tân ………..2g

Thục địa ………… 4g

Xuyên khung ……4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời