Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Đương Quy Địa Hoàng Tán

Bài thuốc Dưỡng Huyết Đương Quy Địa Hoàng Tán

Nguyên bản bài thuốc

Tố Vấn Bệnh Cơ Khí Nghi Bảo Mệnh Tập, Q. Trung.

Lưu Hà Gian

Trị chứng phá thương phong, khí huyết hư suy lâu ngày, tà khí nhập vào vị.

Vị thuốc:

Bạch chỉ ………… 40g

Bạch thược ……. 40g

Cảo bản ………..40g

Địa hoàng ……… 40g

Đương quy ……. 40g

Phòng phong ……… 40g

Tế tân …………. 20g

Xuyên khung …….. 40g

Tán bột.

Ngày uống 20g với nước nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *