Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dương Đán Thang

Bài thuốc Dương Đán Thang

Nguyên bản bài thuốc

Kim Quỹ Yếu Lược.

Trương Trọng Cảnh

Giải cơ, hòa doanh vệ. Trị chứng sau khi sinh bị cảm phong lâu ngày không hết, đầu đau, hơi sợ lạnh, hâm hấp sốt, muốn nôn, mồ hôi ra.

Vị thuốc:

Cam thảo ………… 8g

Đại táo ………. 2 trái

Quế chi …………12g

Sinh khương ….. 12g

Thược dược …… 12g

Sắc uống

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Quế chi tính nóng kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng phải cẩn thận
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời