Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Âm Điều Trung Hóa Ẩm Cao

Bài thuốc Dưỡng Âm Điều Trung Hóa Ẩm Cao

Nguyên bản bài thuốc:

Từ Hy Quang Tự Y Phương Tuyển Nghị.

Trầm Khả Dực

Trị thực tích, không ăn được, khát muốn uống nước.

Vị thuốc:

Bá tử nhân …….. 12g

Bản dương sâm …………….. 10g

Chỉ thực (sao) ……… 6g

……..12g

…….. 48g

Hương phụ (chế) ………….. 10g

Phục thần ……… 18g

Sinh địa ………… 12g

…………. 12g

Thần khúc …….. 12g

Trần bì …………. 12g

Xuyên Bối mẫu …………….. 10g

Sắc nước thật kỹ, lọc bỏ bã, cô lấy nước đặc, luyện mật làm cao.

Mỗi lần uống 10g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời