Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dũng Tuyền Tán II

Bài thuốc Dũng Tuyền Tán II

Nguyên bản bài thuốc

Vệ Sinh Bảo Giám, Q.18.

La Thiên Ích

Phá khí, hành huyết, thông kinh, hạ nhũ. Trị sinh xong thiếu hoặc không có sữa, do khí trệ, huyết kết.

Vị thuốc:

Cù mạch tuệ

Long cốt

Mạch môn (bỏ lõi)

Vương bất lưu hành

Xuyên sơn giáp (nướng vàng)

Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 12g uống với rượu nóng. Kết hợp ăn thêm móng chân heo. Uống thuốc xong, dùng nước vuốt bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới vú, ngày làm 3 lần.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *