Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dục Âm Chế Cang Thang

Bài thuốc Dục Âm Chế Cang Thang

Nguyên bản bài thuốc

Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn.

Đỗ Hoài Đường

Trị cường tuyến giáp, bướu giáp độc.

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 10g

Bối mẫu ………..10g

Côn bố …………. 10g

Đương quy ……..10g

Hải phù thạch ……. 10g

Hải tảo ………… 10g

Hoàng dược tử …… 10g

Huyền sâm ……. 16g

Mạch môn …….. 10g

Mẫu lệ (sống) ……. 20g

Sinh địa ……….. 16g

Uất kim ………..10g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Trong bài vị Hải tảo phản vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Uất kim kỵ với Đinh hương, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời