Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đờm Khí Hạch Phương

Bài thuốc Đờm Khí Hạch Phương

Nguyên bản bài thuốc

Y Lược Giải Âm.

Tạ Đình Hải

Khai uất, thuận khí, tiêu đờm. Trị đờm nhiều, họng như vướng đờm.

Vị thuốc:

Bạch giới tử ….. 3,2g

Bối mẫu …………. 4g

Cam thảo (sống) …………….. 2g

Cát cánh ………. 2,8g

Chỉ thực ………….2g

Hải đái ……….. 2,8g

Hoàng cầm ……….6g

Hương phụ …… 2,8g

Liên kiều ……….. 6g

Tử tô ………….4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời