Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đoạt Mệnh Tán II

Bài thuốc Đoạt Mệnh Tán II

Nguyên bản bài thuốc

Phụ Khoa Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị sinh xong bị huyết xấu xông lên (sản hậu huyết vận).

Vị thuốc:

Huyết kiệt

Một dược

Tán bột, dùng rượu và nước đồng tiện sắc cho sôi, pha thuốc bột trên uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *