Bài thuốc vần D

Bài thuốc Định Thống Như Thần Thang

Bài thuốc Định Thống Như Thần Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nghiệm Phương

Sa Đồ Mục Tô

Trị bụng đau do nhiệt.

Vị thuốc:

Bạch thược

Cam thảo

Hậu phác

Phục linh

Sơn chi

Thương truật

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời