Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đinh hương Thị Đế Trúc Nhự Thang

Bài thuốc Đinh hương Thị Đế Trúc Nhự Thang

Nguyên bản bài thuốc

Tế Sinh Phương.

Nghiêm Dụng Hòa

Ôn trung, giáng nghịch. Trị nấc do hàn.

Vị thuốc:

Đinh hương ……… 8g

Quất hồng ……….. 4g

Thị đế ……….. 8g

Trúc nhự ……….. 8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời