Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đinh hương Thị Đế Tán

Bài thuốc Đinh hương Thị Đế Tán

Nguyên bản bài thuốc

Vệ Sinh Bảo Giám, Q.12.

La Thiên Ích

Ôn trung, giáng nghịch. Trị nấc cụt, nôn mửa.

Vị thuốc:

Đinh hương

Thanh bì

Thị đế

Trần bì

Lượng bằng nhau. Tán bột.

Mỗi lần dùng 10g. Thêm nước 220ml. Sắc còn 150ml, bỏ bã, uống ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời