Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Kinh Dưỡng Huyết Hoàn

Bài thuốc Điều Kinh Dưỡng Huyết Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Vạn Bệnh Hồi Xuân.

Cung Đình Hiền

Dưỡng huyết, điều khí. Trị kinh nguyệt không đều, không thể thụ thai.

Vị thuốc:

A giao ………….. 40g

Bạch chỉ ………… 40g

Bạch thược ……….8g

Bán hạ ………….40g

Cam thảo ………. 20g

Can khương ……40g

Diên hồ sách …..24g

Đào nhân ………. 40g

Đương quy (thân) ………… 80g

Hồi hương ……….. 8g

Hồng hoa ………. 40g

Hương phụ tử …………….. 480g

Mẫu Đơn bì …….80g

Một dược ………. 40g

Nhục quế ………. 40g

Phục linh ………. 40g

Sinh địa ………..80g

Thương truật …….. 20g

Xuyên khung …….. 40g

Tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 20–30g

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời