Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Huyết Tứ Vật Thang

Bài thuốc Điều Huyết Tứ Vật Thang

Nguyên bản bài thuốc

Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng.

Lý Văn Lượng

Điều kinh, dưỡng huyết, trị bịnh máu ưa chảy.

Vị thuốc:

A giao ……….. 6g

Bạch cập …………9g

Đơn bì ………..6g

Đương quy ………. 9g

Thạch Hộc ……….. 6g

Thiên môn …….. 15g

Thục địa …………15g

Tri mẫu ………..12g

Xích thược ………. 9g

Xuyên khung ……6g

Tam thất phấn (uống riêng với nước thuốc)

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Bạch cập phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử, Ô uế, Thiên hùng, khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc thạch hộc kỵ Cương tàm, Ba đậu
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời