Bài thuốc vần D

Bài thuốc Diên Hồ Tứ Vật Thang

Bài thuốc Diên Hồ Tứ Vật Thang

Nguyên bản bài thuốc

Y Tông Kim Giám

Ngô Khiêm

Trị có thai bị nôn mửa (do huyết trệ).

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 16g

Diên hồ sách (sao rượu) …… 40g

Đương quy ……..16g

Thục địa …………16g

Xuyên khung …….. 10g

Sắc uống nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời