Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dịch Hoàng Thang

Bài thuốc Dịch Hoàng Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nữ Khoa, Q. Thượng.

Phó Thanh Chủ

Bổ nhâm mạch, thanh thấp nhiệt, chỉ đới hạ. Trị phụ nữ mạch nhâm suy yếu, thấp nhiệt dồn xuống gây ra hoàng đới (khí hư ra màu vàng).

Vị thuốc:

Bạch quả ……… 10 quả

Hoàng bá ………..8g

Khiếm thực …… 40g

Sơn dược ………. 40g

Xa tiền tử ………… 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời