Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Du Thang

Bài thuốc Địa Du Thang

Nguyên bản bài thuốc

Tuyên Minh Luận Phương, Q.1.

Lưu Hà Gian

Trị tiêu ra máu.

Vị thuốc:

Chích thảo …….. 90g

Địa du ……….. 120g

Tán bột. Mỗi lần dùng 16g. Thêm Sa nhân 4g, nước 300ml, sắc còn 200ml. Chia làm 2 lần uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời