Bài thuốc vần D

Bài thuốc Để Kim Đơn

Bài thuốc Để Kim Đơn

Nguyên bản bài thuốc

Ngự Dược Viện.

Hứa Quốc Trinh

Trị té ngã tổn thương, bong gân…

Vị thuốc:

Khô phàn ………. 12g

Lục đậu khấu ……120g

Tằm sa ……….. 120g

Tán bột.

Lấy giấm hòa với thuốc bột, bôi chỗ đau, lấy giấy dán đè lên, lấy vải mỏng buộc lại. Thay đổi 3–4 lần là khỏi.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *