Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào nhân Thang II

Bài thuốc Đào nhân Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Ôn Dịch Luận.

Ngô Hựu Khả

Trị ôn dịch, nhiệt tà vào phần huyết, tiểu ra máu, tiểu gắt, tiểu bí.

Vị thuốc:

A giao ……….. 6g

Đào nhân ………. 10g

Đơn bì (phấn) ……. 10g

Đương quy ………. 4g

Hoạt thạch ………. 2g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *