Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào nhân Tán II

Bài thuốc Đào nhân Tán II

Nguyên bản bài thuốc

Y Phương Hải Hội.

Lê Hữu Trác

Phá ứ huyết. Trị kinh bế, sinh xong huyết hôi không ra hết.

Vị thuốc:

Bán hạ ………. 2g

Bồ hoàng ……….. 2g

Cam thảo ………… 2g

Đào nhân ………..2g

Đương quy ………. 2g

Mẫu Đơn bì ……… 2g

Ngưu tất …………2g

Nhân sâm ……….. 2g

Quế tâm ………… 2g

Trạch lan ………… 2g

Xích thược ………. 2g

Xuyên khung ……2g

Thêm ít Gừng, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Ngưu tất có tính hoạt huyết tương đối mạnh và đi xuống, là vị thuốc kỵ thai, có thai dùng thận trọng.
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *