Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đạo Hỏa Thang

Bài thuốc Đạo Hỏa Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nghiệm Phương

Sa Đồ Mục Tô

Trị bụng đau do hỏa (nhiệt).

Vị thuốc:

Cam thảo

Huyền sâm

Sinh địa

Trạch tả

Xa tiền

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *