Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Ôn Kinh Thang II

Bài thuốc Đại Ôn Kinh Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Y Học Nhập Môn, Q.8.

Lý Diên

Ôn kinh, tán hàn, dưỡng huyết, khứ ứ. Trị hành kinh bụng bị đau (do hàn).

Vị thuốc:

A giao (sao phồng) …………. 8g

Bạch thược ……….8g

Bán hạ (chế) ……. 8g

Chích thảo ………..8g

Đơn bì ………..8g

Đương quy ………. 8g

Mạch môn (bỏ lõi) ………….. 8g

Ngô thù …………. 8g

Nhân sâm ……….. 8g

Nhục quế ………… 8g

Sinh khương ……..3 lát

Xuyên khung ……8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời