Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Liên Kiều Ẩm II

Bài thuốc Đại Liên Kiều Ẩm II

Nguyên bản bài thuốc

Mộng Trung Giác Đậu.

Lê Hữu Trác

Thanh nhiệt, lợi thấp, lương huyết, sơ phong. Trị sau khi đậu mọc, có nọc độc, hợp với phong nhiệt sinh ra mụn (nhọt) sưng đau, trị các chứng phát sốt sau bệnh đậu.

Vị thuốc:

Cam thảo 10g

Chi tử 10g

Cù mạch 10g

Đương quy 10g

Hoàng cầm 10g

Hoạt thạch 10g

Kinh giới 10g

Liên kiều 10g

Mộc thông 10g

Phòng phong 10g

Sài hồ 10g

Thuyền thoái 10g

Xích thược 10g

Lượng bằng nhau.

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời