Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Tinh Hoàn I 2

Bài thuốc Cố Tinh Hoàn I 2

Nguyên bản bài thuốc:

Tế Sinh Phương, Q.4.

Nghiêm Dụng Hòa

Trị hạ nguyên hư, bàng quang lạnh, tiểu đục như nước vo gạo, eo lưng nặng đau, không có sức lực, phụ nữ bị huyết trắng.

Vị thuốc:

Long cốt

Mẫu lệ (nung)

Ngũ vị tử

Thỏ ty tử

Tán bột, làm thành hoàn 10g.

Ngày uống 2–3 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời