Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chính Thiệt Tán II

Bài thuốc Chính Thiệt Tán II

Nguyên bản bài thuốc:

Phổ Tế Phương, Q.92.

Chu Tiêu

Tứ phong, hóa đờm. Trị trúng phong lưỡi lệch không nói được.

Vị thuốc:

Hùng hoàng

Kinh giới tuệ

Liều lượng bằng nhau, tùy dùng.

Tán bột, uống ngày 2 lần, mỗi lần 8g, uống với rượu.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời