Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chính Cốt Tử Kim Đơn

Bài thuốc Chính Cốt Tử Kim Đơn

Nguyên bản bài thuốc:

Y Tông Kim Giám, Q.88.

Ngô Khiêm

Hành khí, hoạt huyết, tiêu thũng, chỉ thống. Trị các chứng tổn thương, té ngã gây ra ứ huyết.

Vị thuốc:

……….8g

Cam thảo ………… 4g

Đinh hương ……… 4g

Đơn bì …………8g

(đầu) ………….. 12g

………..6g

Huyết kiệt ………. 8g

Liên nhục ……….. 8g

Mộc hương ……….4g

Nhi trà …………4g

………… 6g

………….12g

Tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 8–12g với rượu hoặc nước đồng tiện.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời