Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Thấu Tán II

Bài thuốc Chỉ Thấu Tán II

Nguyên bản bài thuốc:

Tân Biên Trung Y Nghiệm Phương.

Thẩm Trọng Khuê

Trị ho do cảm phong hàn.

Vị thuốc:

Bách bộ (chưng) ……….1280g

Bạch tiền (chưng) ………… 1280g

Cam thảo (nướng) …………. 480g

……..1280g

Kinh giới …… 1280g

Tô tử ………… 1280g

Trần bì ……….. 640g

Tán bột.

Ngày uống 24g, với nước Gừng sống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời