Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Lệ Bổ Can Tán II

Bài thuốc Chỉ Lệ Bổ Can Tán II

Nguyên bản bài thuốc:

Y Tông Kim Giám

Ngô Khiêm

Trị chứng gặp gió thì nước mắt chảy.

Vị thuốc:

(sao)…… 4g

……… 8g

Mộc tặc …………. 4g

Phòng phong …… 4g

Tật lê ………… 4g

………… 8g

…….2g

Tán bột.

Ngày uống 12–16 g với nước nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời