Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cẩu Tích Ẩm

Bài thuốc Cẩu Tích Ẩm

Nguyên bản bài thuốc:

Y Lược Giải Âm.

Tạ Đình Hải

Trị trúng phong bại liệt.

Vị thuốc:

………… 8g

Hải phong đằng ……. 4g

Kim mao cẩu tích …………..12g

Mộc qua ………… 8g

Ngưu tất ………….8g

Quế chi ………….. 4g

Quy vĩ ………….. 40g

Tang chi ………… 4g

Tần giao ………… 4g

……….. 20g

Tục đoạn ……….. 4g

Tùng tiết ………… 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Ngưu tất có tính hoạt huyết tương đối mạnh và đi xuống, là vị thuốc kỵ thai, có thai dùng thận trọng.
  • Vị thuốc Quế chi tính nóng kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng phải cẩn thận
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời