Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Tường Hoàn

Bài thuốc Cát Tường Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.2.

Tôn Tư Mạo

Trị không thụ thai, vô sinh.

Vị thuốc:

…….. 80g

Chử thực tử …… 80g

Đào hoa …………80g

Đào nhân ……. 100 hột

Liễu tự ………… 40g

Mẫu Đơn bì …….40g

Ngũ vị tử ………. 80g

………. 40g

Phúc bồn tử …….80g

Quế tâm ……….. 40g

Thiên ma ………. 40g

Thỏ ty tử ………. 80g

……….. 40g

….. 80g

Tán bột. Trộn với mật làm hoàn, to bằng hạt đậu.

Mỗi lần uống 5 hoàn với rượu ấm, lúc đói.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời